Ett projekt för kursen Marknadskommunikation, som gick ut på att ta fram en affärsidé att genomföra fiktivt. Allt ifrån en fungerande webbplats med tillhörande e-handel till marknadsföring via sociala kanaler. 

Jonathan Burns – Lärare i kursen.

Oktober 2018-November 2018