Trygg och säker transport för dina barn

Appbaserad transportservice för dina barn, utifrån dina livsförhållanden. Välutbildade förare, säkra bilar och full transparens mot dig som kund.

Projektbeskrivning

Ett projekt för kursen Kommunikationskunskap för nya digitala kanaler där vi i grupp fick som uppgift att starta ett e-handelsföretag, och ni ska driva trafik via innehåll. Vi valde inte att jobba med en traditionell E-handel, utan istället en mer Uber-liknande tjänst som underlättar livet för föräldrar mitt i karriären. Projektet bestod av flera delar och moment, där mitt fokus i gruppen främst var de designrelaterade bitarna.

Projektdetaljer

Cab4Kidz

Nina Lindholm, Matilda Broström, Christopher Dreßler, Michel Gustavsson & Tammam Hunaidy

Jonathan Burns – Lärare i kursen

Januari 2019-Februari 2019